PRODUCTS

Loading...

Cooked chicken schnitzel (100-130 g/pcs) ~ 1 kg

Out of stock

SKU: 51135 Category:
SKU: 51135 Category:

~1,000g

pcs

Vacuum package

144 days

-18 °C

574531

PRODUCTS

YOU MIGHT ALSO LIKE

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg