PRODUCTS

Loading...

Glazed broiler steaks ~ 2 kg *

Out of stock

SKU: 6290 Category:
SKU: 6290 Category:

~2,000g

pcs

Gas package

10 days

2...4°C

574690

PRODUCTS

YOU MIGHT ALSO LIKE

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg