PRODUCTS

Loading...

Meatballs with cream cheese frozen (~ 22 g/pc) ~ 1.6 kg *

Out of stock

SKU: 51001 Category:
SKU: 51001 Category:

~1,600g

pcs

Vacuum package

144 days

-18 °C

574511

PRODUCTS

YOU MIGHT ALSO LIKE

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg