PRODUCTS

Loading...

Boiled and smoked sausage "Doctor's" ~ 1.5 kg

Out of stock

SKU: 1073 Category:
SKU: 1073 Category:

~1,500g

pcs

Film

12 days

2...6°C

574073

PRODUCTS

YOU MIGHT ALSO LIKE

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg