Privaatsuspoliitika

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Lihavürsti e-pood, edaspidi “E-pood”, on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.
E-poe isikuandmete vastutav töötleja on Nõo Lihatööstus OÜ (registrikood 10005487, aadress Voika tn 18 Nõo alevik Tartumaa, tel: 7302030, e-mail: ).

E-poe poolt töödeldavad isikuandmed 

 • kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • kliendi pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (kliendi ostuajalugu);
 • klienditoe pakkumisega seotud andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber ning kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditoe pakkumine).
 • E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse E-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine, tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse E-poe klienditoele sooritatud ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks. Finantsosakonnale edastatakse isikuandmed raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik E-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • E-poe maksete haldamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Stripe. 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on E-poe töötajatel, saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et täita E-poe tellimusi, lahendada E-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine E-poe volitatud töötlejatele (nt makseteenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub E-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi E-poe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab isikuandmetega tutvuda klienditoe vahendusel e-maili teel ().

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-maili teel ().

Isikuandmete säilitamine, kustutamine ja ülekandmine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud andmed, mida on vaja säilitada raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui E-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-maili  teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

E-maili teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-maili aadressi ja telefoninumbrit võidakse kasutada otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-maili jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail , telefon +7302030). Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (). 

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 2022. aasta toetusvooru raames investeerime innovaatilisse soolamispritsi. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg