Nõo Lihatööstus īsteno visaptverošu vides programmu

Nõo Lihatööstus kā lielākais gaļas pārstrādes uzņēmums ar vietējo kapitālu pārgājis uz ražošanu, kura pilnībā balstīta uz zaļo enerģiju. Šī pārēja bija daļa no uzņēmuma īstenotās vides un investīciju programmas.

„Pāreja uz 100% zaļās enerģijas izmantošanu ražošanā un līdz ar to arī zaļā sertifikāta iegūšana ir tikai viena daļa no mūsu mērķtiecīgi īstenotās vides politikas,“ stāsta Nõo Lihatööstus padomes priekšsēdētājs Simmo Kruustük. „Sākām ar iepakojumu, izlietotās plastmasas daudzuma samazināšanu un videi draudzīgu krāsu izmantošanu, transporta iepakojumu, tagad zaļo enerģiju – katru dienu speram jaunus mērķtiecīgus soļus pretī videi draudzīgākai ražošanai.“

„Nõo Lihatööstuses ieviestā vides pārvaldības sistēma, pateicoties lielajām investīcijām, samazina ne tikai uzņēmuma ietekmi uz vidi, bet arī sekmē ekonomisko efektivitāti, kā arī ļauj apjaust katram darbiniekam sava darba ietekmi uz vidi,“ komentē Simmo Kruustük. „Daudzi ietekmīgi uzņēmumi nožēlojami lēni virzās uz ekoloģiski ilgtspējīgu mērķu sasniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas tikai tad, kad to liek likumdošana. Mēs mēģinām būt soli priekšā.“

Cita starpā Nõo Lihatööstus ražošanas procesā radīto siltumu izmanto citu telpu apkurei, pielieto videi draudzīgas krāsas un izejvielas no piegādātājiem, kas izmanto savu produktu ražošanā videi draudzīgus risinājumus, kā arī iepakojumu, kas izgatavots no pārstrādāta materiāla vai iegūts no atbildīgi apsaimniekoties mežiem. Tirdzniecības pārstāvji pārvietojas ar automašīnām, kas tiek darbinātas ar gāzi. Rezultātā gaisā izdalītā CO2 daudzums samazinājies uz pusi, par 21 tonnu.

Turklāt Nõo Lihatööstus, produktu iepakojumam izvēloties citu plēvi, par 20% samazinājis izmantotās plastmasas apjomu. Pilnveidota taras atgriešanas sistēma, būtiski samazinot tukšās taras transportēšanas kilometrus. Nõo Lihatööstus izmanto atkārtoti lietojamu transporta iepakojumu, kas masveidā palīdz izvairīties no izlietotā iepakojuma, šis pats princips tiek ievērtots arī produktu eksportā. Pērn Nõo Lihatööstus saņēma ilgtspējīga uzņēmuma sertifikātu, jo uzņēmums sadarbībā ar CHEP Estonia savas produkcijas eksportēšanai izmanto atkārtoti lietojamas un videi draudzīgas paletes.

Nõo Lihatööstus līdz minimumam samazinājis informācijas apmaiņu papīra formātā un pārgājis uz viediem risinājumiem. Papīra izmantošana tika samazināta līdz pat 25% uzņēmuma departamentiem.

Nõo Lihatööstus ir konkursa “Gada videi draudzīgākais uzņēmums” nominants. Taču joprojām turpinās darbs pie tā, lai uzņēmuma darbība atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi. Plānots izstrādāt bezpapīru darba procesu, līdz šā gada beigām esošās ar vieglo kurināmo darbināmās ūdens sildīšanas iekārtoas nomainīt uz videi draudzīgāku gāzes apkuri. Plānots arī saldēšanas sistēmās pāriet no freona uz videi draudzīgāko CO2 un uzlabot atkritumu siltuma reģenerācijas sistēmas. Nõo Lihatööstus pastāvīgi samazina izmantotās plastmasas daudzumu, pārejot no vienreizējās lietošanas iepakojuma uz atkārtoti lietojamu iepakojumu produktiem, kas ir gatavi tūlītējai lietošanai.
Nõo Lihatööstus ir lielākais Igaunijas gaļas pārstrādes uzņēmums ar vietējo kapitālu, kas divu gadu laikā ieguldījis 400 000 euro vides ilgtspēju veicinošās aktivitātēs. „Vienkāršs piemērs: tas vien, ka mūsu darbinieki pārgāja uz ar gaži darbināmām automašīnām, gada degvielas patēriņu samazināja uz pusi. Ilgtspējīga vietējā pārtikas ražošana ir stratēģiski svarīga joma, un mēs turpināsim meklēt veidus, kā ražošanu padarīt videi draudzīgāku,“ stāsta Simmo Kruustük.

Nõo Lihatööstus ir lielākais Igaunijas gaļas pārstrādes uzņēmums ar vietējo kapitālu un un piedāvā vairāk kā 400 vietējā un starptautiskā tirgū atzītu gaļas produktu. Nõo produktus var baudīt arī Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji. Ceturtā daļa uzņēmuma saražotās produkcijas tiek eksportēta tieši uz šīm valstīm. Nodarbinot 200 darbinieku, Nõo Lihatööstus ir viens no lielākajiem darba devējiem Dienvidigaunijā.

Papildus informācijai:

Juris Grīnbergs
Nõo Lihatööstuse Eksporta pārdošanas vadītājs
Tel: +371 29 187 037
E-post:

Noo_logo_valge-01-svg