Nõo Lihatööstus viis ellu ulatusliku keskkonnahoiu programmi

Nõo Lihatööstus läks suurima kohalikul kapitalil lihatööstusena üle täielikult roheenergial põhinevale tootmisele, mis oli osa ettevõtte mahukast keskkonna- ja investeeringuteprogrammist.

„Üleminek 100% roheenergial tootmisele ja vastava rohesertifikaadi saavutamine oli vaid üks lõik meie eesmärgistatud keskkonnapoliitikast,“ ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. „Alustasime pakenditest, seal kasutatud plasti koguse vähendamisest ja keskkonnasõbralike värvide kasutamisest, veopakenditest, nüüd roheenergia – astume iga päev üha uusi jõulisi samme.“

„Nõo Lihatööstuses juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem hõlmas kõikide suurinvesteeringute tegemisel lisaks majanduslikule efektiivsusele ka keskkonnakahjude vähendamisele keskendumist ning suunas kõiki töötajaid märkama just nende tööga kaasnevaid keskkonnamõjusid,“ kommenteeris Kruustük. „Suur osa mõjukatest ettevõtetest liigub keskkonda säästvate eesmärkide saavutamisel kahetsusväärselt aeglaselt, tehes suuremaid muudatusi alles seadusandliku sunni tekkimisel. Meie oleme püüdnud siin ise kiirememini tegutseda.“

Muu hulgas viis Nõo Lihatööstus ettevõtte ruumide kütte tootmisest tekkivale jääksoojusele ning kasutab tootepakendite ümber käivate vutlaritel keskkonnasõbralikke värve ja toorainet, mis pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest või on taaskasutatud. Müügiesindajate autopark on väljavahetatud gaasiautode vastu, mille tulemusel vähenes aastas õhku paisatava CO2 hulk poole võrra ehk suurusjärgus 21 tonni.

Lisaks asendas Nõo Lihatööstus pakendite kile, mis vähendas plastiku vajadust ca 20%. Veel uuendati taarasüsteemi, mille tulemusel on võimalik tühjad taarakastid ladustada üksteise sisse ning kaotada vajadus iga kliendi juurest taara pesemiseks tagastada, vähendades oluliselt sõidukilomeetreid tühja taara transpordi arvelt. Nõo Lihatööstuses on kasutusel korduskasutatav veopakend, mis aitab pakendiprügi ulatuslikult vältida, ringmajandus puudutab ka eksporti. Möödunud aastal tunnustati Nõo Lihatööstust jätkusuutliku ettevõtte sertifikaadiga, kuna tööstus kasutab toodete ekspordil koostöös CHEP Estonia’ga korduskasutatavaid ja keskkonnasäästlikke kaubaaluseid.

Nõo Lihatööstus on minimeerinud paberkandjal infovahetust ja üle läinud nutilahendustele – osakonniti vähendati paberikasutust kuni 25%.

Ühtlasi on Nõo Lihatööstus Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte nominent. Kuid veel on plaanis paberivaba tööprotsessi arendada, vee kütmiseks kasutatavatelt kergkütteõlidelt minnakse selle aasta lõpuks üle keskkonnasõbralikumale gaasiküttele; samuti on kavas külmasüsteemides üleminek freoonilt keskkonnasõbralikumale CO2-le ning täiustada jääksoojuse taaskasutussüsteeme. Nõo Lihatööstus vähendab kasutatava plastiku kogust pidevalt veelgi, ühekordselt kasutatavatelt pakenditelt minnakse üle korduvkasutatavale pakendile toodete puhul, mis on koheseks tarbimiseks.
Nõo Lihatööstus on Eesti suurim kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus, mis on keskkonnasäästu soosivatesse tegevustesse kahe aasta jooksul investeerinud 400 000 eurot. „Lihtne näide: ainuüksi see, et meie töötajad läksid üle gaasiautodele, vähendas aastast kütusekasutust poole võrra. Jätkusuutlik kohalik toidutootmine on strateegiliselt väga oluline valdkond ja otsime ka edaspidi viise, et viia tootmine järjest keskkonnasõbralikumaks,“ kinnitas Kruustük.

Nõo Lihatööstus on suurim kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus, mille valikusse kuulub üle 400 tunnustatud lihatoote. Nõo toodetega kaetakse ka naaberriikide toidulaud, neljandik ettevõtte toodangust eksporditakse peamiselt Lätti ja Leetu. Oma 200 töötajaga on Nõo Lihatööstus üks suuremaid tööandjaid Lõuna-Eestis.

Lisainfo:

Simmo Kruustük
Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees
Tel: +372 51 68 103
E-post: 

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 2022. aasta toetusvooru raames investeerime innovaatilisse soolamispritsi. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg