Nõo Lihatööstus nominēts konkursam “Gada videi draudzīgais uzņēmums”

Konkurss veidots ar mērķi izteikt atzinību uzņēmumiem, kuri ir devuši ieguldījumu vides aizsardzības palielināšanā un vides piesārņojuma samazināšanā.

Vairāk informācijas par konkursu var atrast šeit: https://keskkonnatunnustused.ee/et/aasta-keskkonnasobralik-ettevote/rahvahaaletus/kandidaadid

AS Nõo Lihatööstus mērķis ir panākt progresu vides aizsardzībā, nepārtraukti un pakāpeniski soli pa solim uzlabojot ikdienas procesus, nevis koncentrēties uz vienu produktu vai produktu līniju, ko viegli un ērti izmantot mārketinga komunikācijā, bet kas nedod taustāmu rezultātu uzņēmuma mērogā. Diemžēl liela daļa lielāko uzņēmumu ļoti lēni virzās uz ekoloģiski ilgtspējīgu mērķu sasniegšanu, lielas izmaiņas veicot tikai tad, kad to darīt piespiež izmaiņas likumdošanā. Vides saudzēšanā soli priekšā bieži vien ir mēroga ziņā mazāki uzņēmumi, kuru ieguldījums ir ļoti uzteicams, bet kuri varētu paveikt vairāk, ja lielāki uzņēmumi veiktu būtiskas izmaiņas visā piegādes ķēdē.

Nõo Lihatööstus īstenotās investīcijas un ieviestā vides pārvaldības sistēma ietver ne tikai ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu, bet arī koncentrējas uz videi nodarītā kaitējuma samazināšanu, iesaistot visus uzņēmuma darbiniekus.

Daži piemēri izmaiņām, kuras esam veikuši, lai samazinātu ietekmi uz vidi:

 • uzņēmuma telpu apkurē izmantojam ražošanas procesā radušos siltumu (no saldēšanas sistēmām un produktu nogatavināšanas kamerām);
 • produkta iepakojumu ir ražoti, izmantojot videi draudzīgas krāsas un izejvielas no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem vai pārstrādāta papīra;
 • tirdzniecības pārstāvju autoparka nomaiņa pret ar gāzi darbināmām automašīnām, kā rezultātā par 50% jeb aptuveni 21 tonnu tika samazināts gada laikā gaisā izdalītā CO2 daudzums;
 • “skin” veida iepakojumā izmantotās plēves nomaiņa, kas samazināja nepieciešamību pēc šīs plastmasas par aptuveni 20%;
 • taras sistēmas modernizācija, kā rezultātā tukšās taras kastes var tikt uzglabātas viena otrā un tiek novērsta nepieciešamība saņemt taru mazgāšanai atpakaļ no katra klienta. Tas būtiski samazinājis taras transportēšanas kilometrus tieši uz tukšās taras transportēšanas rēķina;
 • minimizējot informācijas apmaiņu papīra formātā un pārejot uz viedajiem risinājumiem (sludinājumu dēļu nomaiņa pret ekrāniem, informācijas apmaiņas pārnešana uz viedierīcēm), samazināts papīra patēriņš līdz pat 25%.

un Nõo Lihatööstus plāno:

 • turpināt virzību uz “bezpapīra” darba procesu, atjaunojot biznesa programmatūru un pārejot uz informācijas apmaiņu mākoņpakalpojumu nodrošinātos risinājumos;
 • pāriet no ar mazutu kurināmas ūdens sildīšanas sistēmas uz videi draudzīgāku gāzes apkuri (līdz 2022.gada beigām);
 • pāriet no freona saldēšanas sistēmām uz draudzīgāku CO2 saldēšanas sistēmu un uzlabot atkritumu siltuma reģenerācijas sistēmu (2023. gada jūnijs);
 • pāriet no vienreizēja iepakojuma tūlītēji lietojamiem produktiem uz atkārtoti lietojamu iepakojumu;
 • nepārtraukti samazināt izmantotās plastmasas daudzuma.

Balsot par Nõo Lihatööstus var te:https://keskkonnatunnustused.ee/et/aasta-keskkonnasobralik-ettevote/rahvahaaletus/kandidaadid

Noo_logo_valge-01-svg