Hääleta Nõo Lihatööstuse poolt konkursil “Aasta keskkonnasõbralik ettevõte”

Konkurss on loodud eesmärgiga tunnustada ettevõtteid, kes on oma tegevuses panustanud keskkonnahoiu suurendamisse ning keskkonnasaaste vähendamisse.

Rohkem informatsiooni konkursi kohta leiad siit: https://keskkonnatunnustused.ee/et/aasta-keskkonnasobralik-ettevote/rahvahaaletus/kandidaadid

OÜ Nõo Lihatööstuse eesmärgiks on teha keskkonnahoius edusamme läbi igapäevaprotsesside pideva, samm-sammulise parendamise ning mitte keskenduda ükskikule tootele või tootesarjale, mida on küll turunduslikult hea kommunikeerida, kuid mis ei oma ettevõtte mastaabis väga suurt mõju. Kahetsusväärselt suur osa suurematest ettevõtetest liigub keskkonda säästvate eesmärkide saavutamisel väga aeglaselt, tehes suuremaid muudatusi alles seadusandliku sunni tekkimisel. Keskkonnasäästus näitavad tihti teed väiksemad ettevõtted, kelle panus on küll väga tänuväärne, kuid kes ei suuda kahjuks palju ära teha kui suuremad ettevõtted ei tee sisulisi muutusi kogu tarneahela ulatuses. 

Nõo Lihatööstuses juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab kõikide suurinvesteeringute tegemisel lisaks majanduslikule efektiivsusele ka keskkonnakahjude vähendamisele keskendumist ning suunab kõiki ettevõtte töötajaid märkama just nende tööga kaasnevaid keskkonnamõjusid. 

Mõned näited muudatustest, mida oleme teinud, et vähendada keskkonnamõjusid: 

 • ettevõtte ruumide kütte üleviimine tootmisest (külmasüsteemidest ning järelvalmimiskabritest) tekkivale jääksoojusele;
 • tootepakendite ümber käivad vutlarid on toodetud kasutades keskkonnasõbralikke värve ning toorainet, mis pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest või on taaskasutatud;
 • müügiesindajate autopargi väljavahetamine gaasiautode vastu, mille tulemusel vähenes aastas õhku paisatava CO2 hulk 50% ehk ca 21 tonni; 
 • skin-tüüpi pakendite kile asendamine, mis vähendas selle plastiku vajadust ca 20%;
 • taarasüsteemi uuendamine, mille tulemusel on võimalik tühjad taarakastid ladustada üksteise sisse ning kaotada ära vajadus iga kliendi juurest taara tagastamine pesemiseks, vähendades oluliselt sõidukilomeetreid tühja taara transpordi arvelt; 
 • paberkandjal infovahetuse minimeerimine ning üleminek nutilahendustele (teadetetahvlite asendamine ekraanidega, infovahetuse viimine nutiseadmetesse), mille tulemusel vähendasime paberikasutust osakonniti kuni 25%. 

ning Nõo Lihatööstusel on tulevikus plaanis: 

 • jätkuv liikumine paberivaba tööprotsessi suunas (läbi majandustarkvara uuendamise ning infovahetuse ületoomine pilvepõhistele lahendustele);
 • vee kütmiseks kasutatavatelt kergkütteõlidelt minna üle keskkonnasõbralikumale gaasiküttele (2022. aasta lõpuks);
 • külmasüsteemides üleminek freoonilt keskkonnasõbralikumale CO2-le ning täiustada jääksoojuse taaskasutussüsteeme (2023. aasta juuni);
 • ühekordselt kasutatavatelt pakenditelt üleminek korduvkasutatavatele, toodete puhul, mis on koheseks tarbimiseks;
 • kasutatava plastiku koguse pidev vähendamine.

HÄÄLE Nõo Lihatööstuse poolt saad anda www.keskkonnatunnustused.ee lehele sisse logides: https://keskkonnatunnustused.ee/et/aasta-keskkonnasobralik-ettevote/rahvahaaletus/kandidaadid

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 2022. aasta toetusvooru raames investeerime innovaatilisse soolamispritsi. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg