noo_logo_txt.svg

Lihahäkaton

Nõo Lihatööstus ja Eesti Maaülikool kutsuvad kõiki toiduhuvilisi osalema Eesti esimesel lihahäkatonil. Häkatoni käigus soovime leida uue innovaatilise lihatoote, mis on tervislik ja naturaalsest toorainest, kiirelt valmiv või koheselt tarbitav ning tööstuslikult toodetav. Võidumeeskonda premeeritakse 5000 eurose auhinnarahaga Toomas Kruustüki nimelisest arengufondist.

idee

Lihahäkaton on konkurss, mille eesmärk on arendada Eesti toidukultuuri ning pakkuda toidutootmise vastu huvi tundvatele inimestele võimalust arendada välja uus ja innovaatiline lihatoode või tootesari.

Ajakava

eelvoor

Ideede esitamine

10.jaanuar – 21.veebruar 2022

finalistid

Finalistide välja kuulutamine
28.veebruar 2022

EKSKURSIOON

Ekskursioon Nõo lihatööstuses
1-4. märts 2022

ideepäev

Ideepäev Maaülikoolis
16. märts 2022

TOODETE VIIMISTLEMINE

Iseseisev töö
17.märts – 25. märts 2022

FINAALÜRITUS

31. märts 2022

Auhind

Võitja meeskonnale 5000€ 

ŽÜRIILIIKMED

Simmo Kruustük

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees

Ivi Jõudu

Eesti Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli hoidja, PhD, dotsent

Kersti Eero

Õhtulehe toiduajakirjanik

Roomet Sõrmus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees

Sirje Potisepp

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja

mentorid

Anne Värä

Nõo Lihatööstuse toidutehnoloog

Rain Käärst

Tuntud telekokk, grilllihameister BBQ Symphony’st

Marek Tepper

Eesti Maaülikooli Toiduainete tehnoloogia ja toiduteaduse õppetooli lihatehnoloogia õppejõud

Kristi Kerner

Eesti Maaülikooli Toiduainete tehnoloogia ja toiduteaduse õppetooli lihatehnoloogia õppejõud

Irina Tamme

Populaarse toitumisprogrammi Fitlap toitumisnõustaja

Toetajad

Häkatoni Korraldaja on OÜ Nõo Lihatööstus, registrikood 10005487, aadress: Voika 18, 61601 Nõo, Tartumaa

 • Lihahäkaton on konkurss, mille eesmärk on arendada Eesti toidukultuuri ning pakkuda toidutootmise vastu huvi tundvatele inimestele võimalust arendada välja uus ja innovaatiline lihatoode või tootesari.
 • Kogu informatsioon konkursi kohta on veebilehel https://noo.ee/staging/hakaton

 • Häkatonil on oodatud osalema kõik toiduhuvilised, nende hulgas näiteks kokad, toitlustuse, toidutehnolooogia või kokanduse õpilased ja tudengid, toiduajakirjanikud ja -blogijad, aga ka inimesed, kellele meeldib lihtsalt kodus kokata või ise retsepte välja mõelda.

   

1. Konkursil osalemine

 • Ideid saavad esitada kuni 3-liikmelised tiimid konkursi veebilehel oleva vormi kaudu hiljemalt 21. veebruaril 2022.
 • Üks inimene võib ühe või mitme meeskonna koosseisus esitada ühe või mitu ideed.
 • Ootame ideid tootele, mis oleks tööstuslikult toodetav, tervislik, naturaalsest toorainest, kiirelt valmiv ja/või koheselt tarbitav.

2. Konkursi etapid

I etapp – ideede esitamine

 • Iga tiim esitab lühitutvustuse oma innovaatilise lihatoote või -tootesarja loovideest ning meeskonnast. Tutvustuse võib esitata vabas vormis lühikirjeldusena kuni 3 leheküljel või siis videoklipina, mille pikkuseks on maksimaalselt 3 minutit.
 • Laekunud ideede hulgast valib žürii välja kuni 5 paremat ideed.
 • Finalistid kuulutatakse välja ja meeskondi teavitatakse hiljemalt 28. veebruaril 2022.

II etapp – ideede arendamine

 • Finalistid kutsutakse ekskursioonile Nõo Lihatööstusesse, kus tutvuvad lihatööstuse võimaluste ja seademetega, et tekiks parem ettekujutus, milliseid lihatooteid saab tööstuslikult toota. Ekskursioonid toimuvad 1-4. märtsil ja lepitakse meeskonna esindajatega täpsemalt kokku. 
 • 16. märtsil toimub Ideepäev Maaülikoolis, kus finaali pääsenud meeskonnad tutvustavad oma loovideid, toimub koolitus ja mentorite kaasabil ideede edasi arendamine.
 • 17.märts – 25. märts iseseisev töö. Eelneva kokkuleppe alusel saavad võistkonnad kasutada Maaülikooli seadmeid ja ruume, et oma ideid lõpuni viimistleda.

III etapp – finaal, võitjate väljakuulutamine ja auhind

 • 31.03.2022 toimub finaalüritus Maaülikoolis, kus finalistid presenteerivad oma ideid žüriile. 
 • Iga idee esitlemiseks on aega 10 minutit, mille jooksul on võimalik põhjendada oma idee sisukust.
 • Žürii hindab esitatuid töid järgmiste kriteeriumite alusel:

  – Mis on idee juures uudset, unikaalset, innovaatilist?
  – Kas idee on reaalselt elluviidav?
  – Kas idee jaoks on olemas turunišš?
  – Kui põhjalikult on lõpptoode määratletud (kellele, millises pakendis, kuna ja kuidas kasutamiseks).

 • Žürii hinnete põhjal kuulutatakse välja võitja, kes eduka toote lansseerimise järgselt, hiljemalt 2022. aasta lõpuks, pälvib 5000 eurot auhinnaraha Toomas Kruustüki nimelisest arengufondist. Häkatoni korraldaja tasub auhindadelt kõik ettenähtud riiklikud maksud.
 • Žüriil on õigus välja anda eriauhindu. 
 • Võidutöö lisatakse Nõo Lihatööstuse tootesortimenti. 
 • Võidumeeskonnalt eeldame valmisolekut koostööks Nõo Lihatööstusega edasise tootearenduse teemal, et võidutöö jõuaks Nõo Lihatööstuse sortimenti ja poelettidele. 

3. Üldinfo:

 • Konkursil osaleja nõustub häkatonile idee esitamisega enda isikuandmete töötlemisega programmi eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ega edastata kolmandatele isikutele.
 • Kõik ülesanded on välja töötatud nii, et neid on võimalik sooritada meeskonnaga, rikkumata Vabariigi Valitsuse sätestatud Covid-19 pandeemiast tingitud piiranguid ja reegleid.
 • Häkatoni Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest veebilehel noo.ee/hakaton.
 • Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Korraldajal õigus Häkaton ühepoolselt katkestada, teatades sellest noo.ee/hakaton veebilehe vahendusel.
 • Kõik pretensioonid seoses Häkatoni korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata korraldajale,  aadressil . Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.

K: Kes võivad ideid esitada?

V:  Ideid on oodatud esitama kõik  toiduainetehnoloogiast, kokandusest, tervise- ja tootearendusest huvitatud tudengid, kutse-, kesk ja kõrgkoolide õpilased ning kõik teised, kes tunnevad toidutootemise vastu huvi. 

K: Mitu liiget võib meeskonda kuuluda?

V: Meeskonda võib kuuluda 1-3 liiget.

K: Milliseid ideid võib esitada?

V: Lihahäkatonile ootame erinevaid ideid uue innovaatilise lihatoote valmistamiseks. Soovime leida toote, mis oleks üheaegselt uudne, tervislik, naturaalsest toorainest, samas ka tööstuslikult toodetav ning kiirelt valmiv või koheselt tarbitav.

K: Kuidas saan oma idee esitada?

V: Palun registreeri oma meeskond ja saada oma idee lihahäkatoni registreerimisvormi kaudu. Oma tooteideed võid kirjeldada sõnadega või siis tee videoklipp pikkusega kuni 3 minutit ja saada meile selle link. 

K: Mis ajani saab ideid esitada?

V: Ideede esitamine algab 10. jaanuaril ning kestab kuni 21. veebruarini 2022.

K: Kas konkursile võib esitada ka rohkem kui ühe loovidee?

V: Jah, kuid ole valmis neid kõiki valmistoodeteks edasi arendama ja žüriile presenteerima.

K: Mul on mitmeid häid ideid, kuid ei soovi neid ise ellu viia. Kas saan ikkagi konkursil osaleda?

V: Kahjuks mitte. Ideed esitades pead olema valmis selle ka päriselt ellu viima. Küll aga saad häkatonil osaleda kuni 3-liikmelise meeskonnana, mille tööjaotuse valite ise.

K: Kas esitatav idee peab olema viimse detailini läbi mõeldud?

V: Ei pea. Selleks häkaton ongi, et arendada oma idee teostuseni. Ootame esialgu loovideid, kuid toodete lõpliku viimistlemise ja teostusega saab tegeleda finaali erinevate etappide käigus. Lihahäkatonil soovime näha kastist välja mõtlemist. Lennukus on oluline, küll aga peaks jalad jääma maa peale – ehk et sinu idee võiks olla päriselt teostatav.

K: Kas uue lihatoote valmistamiseks vajaliku tooraine ja seadmed pean ise hankima?

V: Kõikide finalistide tootearendust toetavad korraldajad –  Nõo Lihatööstus paneb välja vajaliku tooraine (lisaks lihale ka muu vajaliku), Maaülikool pakub kasutamiseks oma ruume ja seadmeid. Kui soovid tootearendusega tegeleda juba enne finaali ehk ideede esitamise etapis, siis selleks tuleb hankida oma materjalid.

K: Mis asi on Ideepäev Maaülikoolis?

V: Ideepäev on finaali jõudnud meeskondadele mõeldud 1-päevane koolitus, kus saab ekspertidega koostöös teha ajurünnakuid oma ideede struktureerimiseks, lihvimiseks, edasiarendamiseks ning kus toimuvad temaatilised ettekanded tootearenduse ja toidutehnoloogia, projektijuhtimise, oma idee turundamise ja muudel olulistel teemadel ideede elluviimiseks.

K: Kas Ideepäeval peab kohal olema kogu meeskond ning kas transpordi eest pean ise maksma?

V: Ideepäeval peab kohal olema vähemalt üks meeskonnaliige, kuid soovitame siiski osaleda kogu meeskonnal. Transpordi ja toitlustuse pärast pole vaja muretseda – seda pakuvad korraldajad.

K: Kui ma ei jõua Ideepäeval oma tootelahendust lõpuni valmis, mis siis saab?

V: Selleks, et oma toode lõpuni viimistleda, anname Ideepäeva-järgselt igale meeskonnale kaks nädalat aega iseseivaks tööks, et toode parimal kujul valmis saada, vajadusel seda muuta ja parendada. Selle aja jooksul saab eelneva kokkuleppe alusel kasutada Maaülikooli ruume, seadmeid ja vahendeid. Vajadusel saab lühidalt konsulteerida ka mentoritega.

K: Kuidas selgitatakse välja võitjad?

V: Võitjad selgitab välja ekspertidest koosnev žürii, kes hindab ideede uudsust, loomingulisust ja teostatavust.

K: Kui mu meeskond võidab, siis kas 5000-eurose võidu saame täielikult endale?

V: Jah 5000 eurot auhinnaraha on Toomas Kruustüki nimelisest arengufondist. Häkatoni korraldaja tasub auhindadelt kõik ettenähtud riiklikud maksud. Võiduraha täpse jaotuse meeskonnaliikmete vahel otsustavad võitjad ise. 

K: Millised kohustused mul võiduga kaasnevad?

V: Lisaks auhinnarahale eeldame võidumeeskonnalt valmisolekut koostööks Nõo Lihatööstusega edasise tootearenduse teemal, et võidutöö jõuaks Nõo Lihatööstuse sortimenti ja Eesti poelettidele. Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, siis kirjuta meile kindlasti:

REGISTREERIMINE LÕPPENUD

OÜ Nõo Lihatööstus
Voika 18, 61601 Nõo, Tartumaa

+372 730 2030

Noo_logo_valge-01-svg