Nõo Lihatööstus hakkab tootmises kasutama tehisintellekti 

Esimese toiduainetööstuse ettevõttena Eestis hakkab Nõo Lihatööstus koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga testima uudseid tehisintellekti- ja robootikalahendusi, mis aitavad lihatööstusel oma tootmisprotsessi optimeerida ja tõhustada toodete kvaliteedikontrolli. 

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE valis Nõo Lihatööstuse ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi koostööprojekti välja oma ideekorjes. Üheskoos selgitatakse välja võimalused, kuidas tehisintellektiga teostada tootmisliinil kvaliteedikontrolli. Demoprojektis osalemine aitab tootmisettevõtetel enne investeerimist katsetada tehisintellekti- ja robootikalahendusi ja seeläbi julgustada edasisi investeeringuid tehnoloogiatesse.

„Toiduainetööstuste jaoks on tootmise digitaliseerimine möödapääsmatu, kui me soovime laieneda välisturgudele, optimeerida oma kulusid ning muuta tootmine efektiivsemaks,“ põhjendas Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova tehisintellekti katsetamist nende ettevõttes. Projekti tulemusi on oodata aasta lõpuks.

Loova sõnul on Nõo Lihatööstus viimastel aastatel panustanud ja investeerinud üha rohkem innovatsiooni ning tööprotsesside automatiseerimisse, et tulla turule uudsete toodete ja senisest keskkonnasõbralikemate pakenditega. Selle vajaduse on tinginud nii majandusolukord, keskkonnanõuded kui ka tarbijate võimalused ning ootused.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tehisintellekti lektori Ardi Tampuu sõnul on masinnägemise tehnoloogiad piisavalt küpsed, et neid kasutada tööstuses protsesside jälgimiseks ja vigade tuvastamiseks. „Ma usun, et tänu vabavaralistele mudelitele on varsti masinnägemise lahendused sama lihtsasti kättesaadavad kui veebilehed. Vaja on vaid olemasolevaid tööriistu veidi kasutusjuhtudele kohandada ning kasutaja jaoks õigesti pakendada,“ ütles Tampuu. Tema sõnul on AIRE demoprojekt hea viis selle tehnoloogia kättesaadavuse näitlikustamiseks.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AI & Robotics Estonia (AIRE) kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Nõo Lihatööstus on kõige suurem ja uuendusmeelsem kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus. Ettevõte annab tööd üle 200 töötajale, millega on Lõuna-Eestis olulisemaid tööandjaid ning kohalikku ühiskonnaellu panustajaid. Nõo pälvis 2021. aastal EAS-i, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud Eesti parimate ettevõtete konkursil aasta pereettevõtte tiitli.

Lisatud fotol on Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova. 

Foto autor Vallo Kruuser.

Lisainfo:

Ragnar Loova

Nõo Lihatööstuse tegevjuht

E-post: 

Tel: +372 51 26 670

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 2022. aasta toetusvooru raames investeerime innovaatilisse soolamispritsi. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg