Nõo Lihatööstus investeerib keskkonnasäästu 400 000 eurot

Eesti suurim kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus, AS Nõo Lihatööstus investeerib keskkonnasäästu tegevustesse kahe aasta jooksul kokku 400 000 eurot, mille tulemusena soovib ettevõtte vähendada õhku paiskuvate heitgaaside kogust. Lisaks tegeleb ettevõte jätkuvalt pakendite plastikjäätmete koguse vähendamisega.

Suurima mõju keskkonnale annab käesoleval aastal Nõo Lihatööstuse investeering külmaseademetesse – firma vahetab oma külmaseadmetes freooni välja CO2 vastu ja hakkab seadmete jääksoojust täielikult taaskasutama.

„Investeeringute tulemusena paiskame aastas arvestuslikult õhku 411 000 tonni vähem süsihappegaasi kui varem ehk iga investeeritud euro pealt jääb emiteerimata enam kui tonni jagu heitgaase,“ ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Möödunud aasta olulisemaks keskkonnaalaseks muudatuseks oli lihatööstuse müügiesindajate üleminek gaasiautodele ning plastiku vähendamine toodete pakendites.

„Gaasiautodele läksime üle suve alguses ja selle tulemusena vähenes meie müügiesindajate aastane bensiinikasutus 50 000 liitrilt 29 000 liitrile. Lisaks oleme aktiivselt otsinud võimalusi pakendite kile paksuse vähendamiseks, tegemata sealjuures kompromisse toodete säilivuses ja kvaliteedis. Näiteks eelmisel aastal vahetasime skin-pakendite kile väiksema massiga alternatiivi vastu, mis tähendab, et aastas tekitavad need pakendid nüüd 23% vähem plastikujäätmeid ehk nende jäätmete kogus langeb ligi 5 tonni võrra,“ selgitas Kruustük.

Keskkonnasäästust lähtub Tartumaal Nõos asuv lihatööstus ka oma tootmis- ja kontorihoones, kus senistelt kergkütteõlidelt minnakse täiemahuliselt üle gaasiküttele.

„Jätkusuutlik tootmine on kaasaegsete toiduainetööstuste jaoks väga oluline valdkond ja otsime ka edaspidi viise, et anda oma panus keskkonnahoidu ja viia tootmine järjest keskkonnasõbralikumaks,“ lisas Kruustük.

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 raames investeerime innovaatilisse sulatus- ning viilutusliini. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.2 2022. aasta toetusvooru raames investeerime innovaatilisse soolamispritsi. Investeeringu eesmärgiks on tootmisvõimsuse suurendamine, sortimendi mitmekesistamine, innovaatiliste lahenduste rakendamine ning toodete kvaliteedi tõstmine.“

Noo_logo_valge-01-svg